Global Compact Latvijā | sākumlapa
Latviski in English Po-russki
Globālais līgums Latvijā

Pasaules attīstības vēsturē XXI gadsimts ienāk ar vispārcilvēcisko vērtību nozīmes apzinā?anu visās darbības jomās.

Mēs visi dzīvojam uz vienas nelielas planētas Zeme, un katra iedzīvotāja labklājība un labsaj?ta ir atkarīga no indivīda rīcības un ietekmes. Ikviens no mums ir saistīts ar darba tiesībām, vēlas, lai vienmēr tiktu ievērotas vi?a cilvēktiesības, un mēs visi dzīvojam vienotā vidē. Apvienojot ?īs b?tiskākās cilvēka darbības jomas, ANO uzsāka Globālā līguma kustību, lai veicinātu ilgtspējīgas attīstības principu ievie?anu visā pasaulē. Lai varētu efektīvi izmantot labumus, ko sniedz globalizācijas process, uz?ēmumiem ir savstarpēji jāsadarbojas un jākoordinē darbības stratē?ijas.

 

?īs mājas lapas mērķis ir sniegt informāciju par Globālā līguma kustību, tās vēsturi, mērķiem, desmit principiem, pievieno?anās iemesliem, kustību Latvijā, lai veicinātu korporatīvās sociālās atbildības izpratni un tās principu ievie?anu Latvijas uz?ēmumu darbībā.

Desmit GC principi
10. princips: „Uz?ēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos (gan pret kuku?do?anu, gan naudas vai citu labumu izspie?anu).”
uz aug?u  
Globālā līguma kustība
Vēsture
Galvenie mērķi
Kāpēc pievienoties?
10 principi
Globālā līguma kustība Latvijā
Kā pievienoties?
FAQ
Noderīga informācija
Kontakti
Jaunumi
Piedalies tulīt!
Latvijas Darba deveju konfederacija
Jaunumi
The global compact leaders summit / 30.01.2007. / Lasiet vēl...
LDDK, Delna un uz?ēmēji aicina aktīvāk iesaistīties par pretkorupcijas principu īsteno?anu Latvijā / 11.12.2006. / Lasiet vēl...
Globālā līguma pretkorupcijas principa īsteno?ana Latvijā / 06.12.2006. / Lasiet vēl...
GL Konsultatīvās padomes sēde / 18.02.2004. / Lasiet vēl...